۱۳۵۷ خورشیدی تأکید خمینی بر تماس با سران نظامی و دولت بختیار

169

در این روز، ضمن تماس تلفنی آخوند بهشتی با خمینی در مورد ضرورت ارتباط با سران نظامی و دولتی، خمینی گفت: «تماس بگیرید! دلگرم کنید، اطمینان بدهید که حال ارتشی‌ها خوب خواهد شد». ابراهیم یزدی در این باره می‌نویسد: تاکتیک خمینی در آن مرحله، عبارت بود از برقراری تماس با هر دو طرف، یعنی هم با بختیار و هم با سران ارتش.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here