۱۳۵۷ خورشیدی بازگشت دیو جماران

8
بازگشت خمینی ضد بشر به ایران

«خمینی» پس از ۱۵سال سکوت و عافیت جویی, با وعده آزادی و ایفای حقوق مردم, در تهران فرود آمد. راه انقلاب ضدسلطنتی که با فداکاری و جانبازی مجاهدین و فداییان و سایر مبارزان راه آزادی هموار گردیده بود, توسط خمینی ربوده شد. او در حالیکه هیچ اعتقادی به آرای مردم نداشت, برای جلب اعتماد مردم, گفت دنبال قدرت سیاسی نیست و بعد از پیروزی, به قم میرود و طلبگی پیشه خواهد کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here