۱۳۵۷ خورشیدی اولین سخنرانی مسعود رجوی پس از آزادی

40

«مسعود رجوی» تنها بازمانده مرکزیت اولیه سازمان مجاهدین خلق ایران,که همراه با آخرین دسته از زندانیان سیاسی از شکنجه‌گاههای رژیم شاه آزاد شده بود، اولین سخنرانی خود را در برابر دهها هزار تن از مشتاقانش در مسجد دانشگاه تهران ایراد کرد. مسعود رجوی در این سخنرانی ضمن ارائة گزارش کوتاهی درباره ۱۴سال فعالیت سازمان مجاهدین خلق, بر حرمت کلمة «آزادی» تأکید کرد و انحصارطلبی تحت نام اسلام را محکوم دانست.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here