۱۳۵۶ خورشیدی قیام مردم قهرمان تبریز

144
مردم تبریز با حرکت قهرآمیز خود علیه استبداد, خاطرة دلاوران مشروطه را زنده کردند. در این قیام قهرمانانه که هستة اصلی آن را دانشجویان تشکیل میدادند, مردم با استفاده از مواد آتش‌زا و بمبهای دست‌ساز, مراکز حکومتی را به آتش کشیدند و با فلج‌کردن نیروهای سرکوبگر، برخی از مناطق شهر را به کنترل خود گرفتند. قیام تبریز، نقطه عطفی در گسترش مبارزات مردم بود و شتابی چشمگیر به انقلاب ضدسلطنتی داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here