۱۳۵۵ خورشیدی شهادت حمید اشرف و یارانش

309

فدایی شهید «حمید اشرف» از رهبران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران به همراه ده تن از همرزمانش در یکی از پایگاههای فداییان در تهران، در محاصرة مزدوران ساواک شاه قرار گرفت و در نبردی نابرابر و قهرمانانه تا آخرین نفر به شهادت رسیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here