۱۳۵۰ خورشيدی شهادت اميرپرويز پويان

38

فدايی خلق، «اميرپرويز پويان»، از رهبران سازمان چريكهای فدايی خلق، بههمراه دوتن از يارانش طی يك درگيری نابرابر بامزدوران ساواك شاه به شهادت رسيدند. پويان يكی از چهره‌های جنبش انقلابی مسلحانه عليه ديكتاتوری شاه بود و در شرايطی كه عافيت‌جويان وفرصت‌طلبان برای حفظ زندگی خود به توجيهات تسليم‌طلبانه روي ميآوردند, برضرورت مبارزه انقلابی تاكيد می كرد. جزوه معروف «رد تئوری بقا » از آثار «اميرپرويز پويان» است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here