۱۳۴۹ خورشیدی حماسه سیاهکل

14
حماسه ساهکل پیشتازان خلق

در این روز صفیر گلوله‌های یک‌هسته چریکی در جنگل، سکوت سنگین حاکمیت دیکتاتوری شاه را درهم شکست. این هستة چریکی، به‌فرماندهی علی‌اکبر صفایی فراهانی و یارانش در شامگاه ۱۹بهمن، با حمله به‌پاسگاه سیاهکل و خلع‌سلاح آن، پابه‌میدان عمل مبارزه مسلحانه نهاد. در نبردهای نابرابری که در گرفت، فداییان دلاور مهدی اسحاقی و محمدرحیم سماعی به‌شهادت رسیدند. پس از آن نیز در ۲۶اسفند، علی‌اکبر صفایی فراهانی و ۱۲ فدایی دیگر تیرباران شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here