۱۳۴۹ خورشیدی حماسة سیاهکل

251

در این روز صفیر گلوله‌های یک‌هستة چریکی در جنگل، سکوت سنگین حاکمیت دیکتاتوری شاه را درهم شکست. این هستة چریکی، به‌ فرماندهی علی‌اکبر صفایی فراهانی و یارانش در شامگاه ۱۹بهمن، با حمله به‌پاسگاه سیاهکل و خلع‌سلاح آن، پابه‌میدان عمل مبارزة مسلحانه نهاد. در نبردهای نابرابری که در گرفت، فداییان دلاور مهدی اسحاقی و محمدرحیم سماعی به‌شهادت رسیدند. پس از آن نیز در ۲۶اسفند، علی‌اکبر صفایی فراهانی و ۱۲ فدایی دیگر تیرباران شدند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here