۱۳۴۷ میلادی شهادت ملا آواره

308

«ملا احمد شلماشی» معروف به ملاآواره؛ شخصیت مبارز و شاعر مترقی کرد, در ادامة مبارزة خود با رژیم شاه به جنبش مسلحانهیی که گروه «اسماعیل شریف زاده»، روشنفکر انقلابی کردستان آغاز کرده بود پیوست و از اعضای مرکزیت این جنبش شد. «ملاآواره» یک هفته پس از شهادت شریف زاده در منطقه سردشت در محاصره نیروهای سرکوبگر شاه قرار گرفت و به شهادت رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here