۱۳۴۱ خورشیدی رفراندوم و رفرم ناگزیر برای مقابله با بحران

148

یک رفراندوم فرمایشی برای تصویب اصول ۶گانه معروف به «انقلاب سفید» در سراسر ایران برگزار شد و برای نخستین بار زنان هم در آن شرکت کردند. به گواه اسناد دولتی آمریکا، «جان کندی» در دیداری که با شاه در واشنگتن داشت به او گفت که برای جلوگیری از وقوع یک انقلاب، باید به یک رشته اصلاحات تن بدهد. آمریکا برای انجام این اصلاحات، دکتر علی امینی را در نظر داشت، اما شاه متعهد شد که خودش آن را عملی کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here