۱۳۴۰ خورشیدی شهادت دکتر خانعلی و روز معلم

13

تظاهرات فرهنگیان و معلمان کشور در برابر مجلس شورای ملی در میدان بهارستان تهران توسط پلیس شاه به خاک و خون کشیده شد و دکتر خانعلی دبیر دبیرستانهای تهران به شهادت رسید. از آن پس این روز در ایران بهعنوان روز معلم شناخته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here