۱۳۳۴ خورشیدی درگذشت عباس اقبال آشتیانی

188
مورخ و محقق نامدار ایرانی, عباس اقبال آشتیانی که سالها در دانشگاه تهران و سایر مدارس عالی کشور تدریس کرده بود, در شهر رم درگذشت. از تألیفات عباس اقبال کتابهای: تاریخ مغول, مکاتبات عهد سلجوقیان, مجمع التواریخ (در بارة صفویه), سرگذشت امیرکبیر، جنگهای ایران و انگلستان، تاریخ طبرستان، تاریخ سه جلدی ایران، تاریخ سه جلدی جهان و کلیات تاریخ تمدن را میتوان نام برد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here