۱۳۳۴ خورشیدی درگذشت دهخدا؛ لغت شناس میهن پرست

19

«علی‌اکبر دهخدا» نویسنده آزاده و ترقیخواهی که در جریان انقلاب مشروطه، با همکاری میرزا جهانگیرخان شیرازی، روزنامه صوراسرافیل را منتشر ساخت, درگذشت. دهخدا بعد از فتح تهران توسط مجاهدان, به نمایندگی مجلس انتخاب شد و پس از شکست مشروطه، ضمن خود داری از همکاری با میوه‌چینان انقلاب, به کار تحقیق و نویسندگی پرداخت. لغت‌نامه دهخدا که یکی از معتبرترین منابع زبان فارسی می‌باشد، حاصل بیش از ۴۵سال کار سترگ وی در همین دوران است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here