۱۳۳۳ خورشیدی شهادت وارطان در زیر شکنجه

26

«وارطان سالاخانیان» مبارز دلیر, از جمله ارمنیان مبارزی بود که پس از کودتای ۲۸مرداد، به چنگ دژخیمان شاه افتاد. او از معدود اعضای حزب توده بود که مقاومت کرد و تا آخرین لحظه حیات خود به خلق و آرمانهایش وفادار ماند و سرانجام با شهادت غرورآفرینش در زیر شکنجه نام خود را در دفتر پیشتازان آزادی ایران ثبت کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here