۱۳۳۲ خورشیدی درخواست اعدام برای کریمپور شیرازی

110

در این روز دستگاه قضایی ارتش برای «امیرمختار کریمپور شیرازی» روزنامه نگار آزاده و ناشر روزنامة «شورش» تقاضای مجازات اعدام کرد. کریمپور که پس از کودتای ۲۸ مرداد پنهان شده بود، دو ماه بعد دستگیر شد, وی در روزنامه اش فساد شاه و بستگانش را افشا میکرد. ۱۹روز بعد از کیفرخواست, او را به دستور اشرف، خواهر شاه به آتش کشیدند و سپس اعلام کردند کریمپور در زندان آتش گرفته و درگذشته است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here