۱۳۳۲ خورشیدی ترور افشار توس

204

سرتیپ افشارتوس رئیس شهربانی در دولت ملی دکتر مصدق, ربوده شد و به شهادت رسید. این یک ضربة سنگین به دکتر مصدق پیش از کودتا بود. بعدها مشخص شد که این جنایت, کار مشترک دربار و ارتجاع به منظور متزلزل ساختن دولت مصدق بوده است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here