۱۳۳۰ خورشیدی پافشاری دکتر مصدق بر سیاست موازنة منفی 

145

دکتر مصدق که با اعمال سیاست موازنة منفی باب امتیاز دادن به قدرتهای بزرگ را مسدود کرده بود، طی یک سخنرانی گفت: چون قانون مصوب کنگرة آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرایط مفصل دارد و ما را که میخواهیم کشوری بیطرف و غیر متعهد باشیم از این حالت خارج میسازد، از تمدید قرارداد با آمریکا خودداری کردم تا به میدان درگیری شوروی و غرب تبدیل نشویم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here