۱۳۳۰ خورشیدی پافشاری دکتر مصدق بر سیاست موازنه منفی

24

دکتر مصدق که با اعمال سیاست موازنه منفی باب امتیاز دادن به قدرتهای بزرگ را مسدود کرده بود، طی یک سخنرانی گفت: چون قانون مصوب کنگره آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرایط مفصل دارد و ما را که میخواهیم کشوری بیطرف و غیر متعهد باشیم از این حالت خارج میسازد، از تمدید قرارداد با آمریکا خودداری کردم تا به میدان درگیری شوروی و غرب تبدیل نشویم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here