۱۳۲۸ خورشیدی اعتراض دکتر مصدق به تقلب در انتخابات مجلس

9

دکتر مصدق در اجتماع بزرگی از مردم که برای اعتراض به تخلّفات انتخابات در میدان بهارستان جمع شده بودند, سخنرانی کرد. وی آنان را درجزئیات تخلفات دولت قرار داد و گفت دولت با گشودن مجلس، پیش از انتخابات, مشروعیتش را از دست داده است. مصدق روز قبل بهعلت اعتراض, به احمدآباد تبعید شده بود اما همینکه بر اثر فشار مردم آزاد شد, دوباره در دفاع از حقوق مردم سخنرانی کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here