۱۳۲۴ خورشیدی تشکیل مؤسسه فرهنگنامه دهخدا

7

بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، به پاس زحمات ۴۰ ساله استاد علی اکبر دهخدا در گردآوری لغتنامه، مقرر شد تا مؤسسه یی تحت نظر استاد، از فرهنگیان کشور و با مخارج دولت تأسیس شود. دکتر محمد مصدق نماینده وقت مردم تهران در مجلس گفت: آقای دهخدا ۴۰سال زحمت این کار را کشیده اند ولی دیگر به تنهایی قادر نیستند… همچنین قرار شد چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذیرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here