۱۳۲۴ خورشيدی تشكيل مؤسسه فرهنگنامه دهخدا

14
علی اكبر دهخدا

بر اساس مصوبه مجلس شورای ملی وقت، به پاس زحمات ۴۰ ساله استاد علی اكبر دهخدا در گردآوری لغتنامه، مقرر شد تا مؤسسه يی تحت نظر استاد، از فرهنگيان كشور و با مخارج دولت تأسيس شود. دكتر محمد مصدق نماينده وقت مردم تهران در مجلس گفت: آقای دهخدا ۴۰سال زحمت اين كار را كشيدهاند ولی ديگر به تنهايی قادر نيستند… همچنين قرار شد چاپ لغتنامه دهخدا در چاپخانه مجلس انجام پذيرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here