۱۳۱۹خورشيدی انتقال دكتر مصدق به احمد آباد

68

دكتر محمد مصدق كه به علت مخالفت هايش با رضا شاه در بيرجند زندانی بود در اين روز به «احمدآباد» روستايی كه ملك خود مصدق در ساوجبلاغ بود، منتقل شد و در آنجا به حالت تبعيد و تحت نظر به سر ميبرد. وی پس از كودتای ۲۸مرداد نيز پس از تحمل ۳ سال زندان به «احمدآباد» تبعيد گرديد و تا پايان عمر به صورت تبعيد و غير قانونی در آنجا باقی ماند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here