۱۳۱۲ خورشیدی درگذشت عارف؛ شاعر شوریدة مشروطه

253

ابوالقاسم عارف قزوینی» شاعر آزاده و ترانه‌سرای برجستة دوران انقلاب مشروطه در ۵۲سالگی درگذشت. او که  با شعر  و صدای گیرایش از شور آزادیخواهی و میهن‌پرستی  مجاهدان و انقلابیون مشروطه حکایت می کرد, از دوران جوانی فعالانه وارد جنبش آزادیخواهانة مردم شد. هنرمند آزادیخواه میهن تا آخرین لحظة حیات با آثار هنری خود به افشای استبداد حاکم و مرتجعانی برخاست که به استبداد یاری میرساندند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here