۱۳۰۹ خورشیدی برنو؛ تفنگ رسمی ارتش ایران

343

پترپل و ویلهلم ماوزر سازندگان ماوزر Mauser Brothers

 برنو بلند و کوتاه ساخت ایران

رضا شاه موافقت کرد که «ماوزر» آلمان پس از یک دوره آزمایش, تفنگ رسمی ارتش شود و ۴سال بعد این سلاح که توسط دو برادر آلمانی برای ارتش آلمان ساخته شده بود, جای تفنگهای روسی و انگلیسی را در ارتش ایران گرفت. کارخانه ماوزر سپس شعبه خود را در شهر «برنو» در چکسلواکی دایر کرد و دولت ایران که تفنگهایش را از آنجا میخرید نام «برنو» را بر تفنگها گذارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here