۱۳اسفند ۱۳۶۰ خورشیدی خانواده مصباح؛ مشعل فروزان آزادی

31

مجاهدان قهرمان, محمد مصباح و رقیه مسیح, پدر و مادر خانواده کبیر مصباح, به دنبال شهادت ۴فرزند خود، پس از مقاومتی قهرمانانه در برابر تهاجم پاسداران خمینی به شهادت رسیدند. خانواده والامقام مصباح با تقدیم ۸شهید سرفراز، مشعلی فروزان در مسیر آزادی میهن برافروخت. ۴تن از افراد این خانواده به نامهای: مجاهدین شهید عزت, اصغر و محمود مصباح در تابستان۶۰ و فاطمه مصباح (۱۳ساله), در ۲۵شهریور۶۰ به شهادت رسیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here