۱۲۹۹ خورشيدی فتح رشت و اعلام جمهوری گيلان توسط سردار جنگل

10

«ميرزا كوچك خان جنگلی» همراه با رزم‌آوران جنگل, درميان استقبال پرشور مردم وارد شهر رشت شد. دو روز بعد سردار جنگل در يك ميتينگ باشكوه حكومت موقت جمهوری گيلان را اعلام كرد.

سپس مرامنامه جنگل انتشار يافت. در اين مرامنامه بر آزادي اجتماعات, نفي تبعيضات نژادی و مذهبي، حاكميت اكثريت ملت، تحصيل و تساوی زن و مرد در حقوق اجتماعی نيز تأكيد شده بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here