۱۲۸۸ خورشیدی توپ باران تبریز

10

امروز شهر تبریز به توپ بسته شد و قوای دولتی حملات شدید خود را آغاز کردند. در این تهاجم خانه های بسیاری از مردم ویران شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here