۱۲۸۷ خورشیدی قیام آزادیخواهان گیلان علیه استبداد

12

به دنبال مقاومت ستارخان در تبریز, «کمیته ستار» در رشت شامل گروهی از آزادیخواهان, پرچم پشتیبانی از مجاهدین تبریز را برافراشت. در این روز این گروهها علیه «سردار افخم» حاکم دست نشانده محمدعلیشاه شوریدند و او و ۳۶ تن از همدستانش را کشتند. بعد از تصرف رشت, «یپرمخان» و «معزالسلطان» با عده‌یی از آزادیخواهان رشت از جمله «میرزا کوچک‌خان» منجیل را تصرف کردند و قصد تصرف تهران را داشتند که موفق نشدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here