۱۲۸۷ خورشیدی شهادت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل

171

«میرزا جهانگیرخان شیرازی» با نوشتن مقاله‌های آگاهی‌بخش در «صوراسرافیل» درباریان فاسد را افشا می‌کرد. وی ، درشمار آزادیخواهانی که بلافاصله پس از توپ باران مجلس دستگیر شدند، بدون محاکمه در باغشاه به شهادت رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here