۱۲۸۷ خورشیدی ایستادگی محلة امیرخیز

199

حملهٌ نهایی قوای استبداد به قصد تسخیر سنگر ستارخان در محلهٌ امیرخیز تبریز آغاز شد. در این روز هفت هزار نیروی سواره دشمن به سوی جایگاه ستارخان در امیرخیز هجوم آوردند و ستارخان با مجاهدانی که شمارشان به ۲۰تن نمیرسید، در برابر آنان ایستادگی کرد تا سرانجام با کمک رسانی «باقرخان» و «حسین خان باغبان» پس از ده ساعت نبرد بیوقفه، قوای بزرگ دشمن را شکست داده و عقب راندند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here