۱۲۸۷ خورشيدی شهادت ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل

5

«ميرزا جهانگيرخان شيرازی» با نوشتن مقاله‌های آگاهی بخش در «صوراسرافيل» درباريان فاسد را افشا می كرد. وی ، درشمار آزاديخواهانی كه بلافاصله پس از توپ باران مجلس دستگير شدند، بدون محاكمه در باغشاه به شهادت رسيد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here