۱۲۸۷ خورشيدی شهادت ملكالمتكلمين

8

«ملك‌المتكلمين» از قهرمانان مشروطه پس از به توپ بستن مجلس و شروع استبداد صغيرهمراه با ميرزا جهانگيرخان در باغشاه به شهادت رسيد. وی خطيب آزاده‌يی بود كه شور ضد استبدادی را در مردم بر می انگيخت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here