۱۲۸۷ خورشيدی به توپ بستن مجلس شورا

7

اولين مجلس شوراي ملي پس از انقلاب مشروطيت به توپ بسته شد. شاه قاجار با حمايت مرتجعاني چون شيخ فضل‌الله نوري, لت علم كردن مشروعه‌خواهي در برابر مشروطه‌طلبي, به قلع و قمع مشروطه‌طلبان و آزادي‌خواهان پرداخت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here