۱۲۶۵ میلادی تأسیس مجلس عوام در انگلستان

126

در اوایل قرن سیزدهم, پادشاه انگلستان میخواست از آنچه که به موجب قوانین به او تعلق میگرفت پا را فراتر بگذارد که با مخالفت فئودالها, حاکمان کلیسا و شهروندان مواجه شد. بر اثر این مبارزات مجلس عوام انگلستان در کنار مجلس لردها به وجود آمد.

 این مجلس هماکنون ۶۳۵ عضو دارد که هر ۵سال یکبار با رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here