نگرانی سپاه جنایت از شکل گیری اعتراضات بعدی به‌وسیله مجاهدین و ریزش در رده‌های مختلف بسیج

26

سپاه پاسداران‌ خامنه‌ای در خبرگزاری خود ۱بهمن۹۶ با عنوان «طراحیِ اغتشاشات در داخل و افزایش تحریم‌ها در خارج» نوشت: «طبق محاسبه جبهه غرب، بعد از شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی، قدم بعدی، انحرافِ این مطالبات به‌سمت آشوب و اغتشاش، به‌وسیله(مجاهدین) است».

یک سرکرده سپاه پاسداران نیز در خبرگزاری حکومتی مهر۱بهمن۹۶ گفت: «فتنه ۹۶ یک جنگ نیابتی علیه (نظام) بود که (مجاهدین) و وابستگان داخلی، پیاده‌نظام آن بودند».

پاسدار غیاثی سرکرده سپاه فجر در استان فارس افزود: «نفوذ به رده‌های مختلفِ بسیج، از برنامه‌های اصلی دشمنان (نظام) است».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here