۱۹۶۸ میلادی جنجال جهانی کشتی «پوئبلو»

134

ناوچه های کره شمالی, کشتی نظامی آمریکایی پوئبلو را تصرف و کارکنانش را بازداشت کردند. بازداشت این افراد که ۱۱ماه زندانی بودند به یک مسئله جهانی تبدیل شد و تا لوید باچر فرمانده کشتی اعتراف نکرد که مأموریت استراق سمع داشته وی و ملوانان کشتی آزاد نشدند. این کشتی ۹۰۶ تنی مجهز به دستگاههای الکترونیک استراق سمع و تجسس، همچنان در تصرف کرة شمالی است و توریستها از آن دیدن میکنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here