۱۲۳۵ خورشیدی تصرف بوشهر برای جداکردن افغانستان

137

نیروهای اعزامی انگلستان به ریاست «اوت رام» پس از ۶هفته نبرد خیابانی، بندر بوشهر و حومة آن را اشغال کردند تا دولت تهران مجبور به صرف نظر کردن از شهر هرات و غرب افغانستان امروز شود. نیروهای اعزامی انگلستان در دسامبر ۱۸۵۶ (آذر۱۲۳۵) پس از یک گلوله باران شدید وارد ساحل بوشهر شدند و از همان لحظه نبرد خیابانی مردم با نیروهای اشغالگر آغاز شد. در این نبرد مردم بوشهر ۴۵روز جانانه جنگیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here