۱۰۱۹ خورشیدی نخستین چاپخانه در ایران

128

این چاپخانه در زمان شاه عباس و توسط یک ارمنی در اصفهان نصب و راه اندازی شد و در سال ۱۲۱۰ «عباس میرزا» مجدداً دستور وارد کردن چاپخانه از مسکو به ایران را صادر کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here