سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

گزارش ادارهٔ حراست از قانون اساسی آلمان در باره جاسوسی علیه مقاومت ایران

0 48

گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان: جاسوسی و تمرکز اطلاعات آخوندی علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران، مبارزه با اپوزیسیون ایران همچنان از اصلی‌ترین نقاط تمرکز کار دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران است اداره حراست از قانون اساسی آلمان گزارش سالانه خود را در ۲۶۰ صفحه و با مقدمه‌یی به قلم توماس دمزیر وزیر کشور آلمان، منتشر کرد. بخشی از گزارش سالانه اداره حراست از قانون اساسی آلمان، منتشرشده در ژوئیه ۲۰۱۵ گوشه‌هایی از فعالیت‌های وزارت اطلاعات و سفارت رژیم آخوندی درسال ۲۰۱۴ را نیز دربرمی‌گیرد.

این گزارش که توسط وزارت کشور آلمان تنظیم‌شده، تصریح می‌کند که جاسوسی و مبارزه با اپوزیسیون ایران مهم‌ترین کار دستگاه اطلاعاتی رژیم آخوندی است و به‌ویژه مجاهدین و شورای ملی مقاومت و هواداران مقاومت ایران را هدف اقدامات جاسوسی و اطلاعاتی خود قرار می‌دهد. توجه شمارا به قسمت‌هایی از صفحات ۱۵۲ و ۱۵۳ این گزارش که مربوط به این فعالیت‌هاست، جلب می‌کنیم:

گزارش سالانه اداره حراست از قانونی اساسی آلمان با پرداختن به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم و زیر عنوان، «سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران»، می‌نویسد:

جاسوسی و مبارزه با جنبش‌های اپوزیسیون در ایران و خارج از آن، همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط تمرکز کار دستگاه اطلاعاتی رژیم ایران را تشکیل می‌دهد. بدین خاطر این سیستم‌های اطلاعاتی در کشورهای غربی، اطلاعاتی در زمینه سیاسی، اقتصادی و علوم را کسب می‌کنند. اصلی‌ترین عامل فعالیت‌ها علیه آلمان، همچنان وزارت اطلاعات و امنیت (رژیم ایران) است. تمرکز آن به‌طور خاص بر سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است. در کنار آن فعالیت‌های اطلاعاتی و شناسایی علیه سیستم‌ها و تجهیزات آلمان در داخل و خارج از کشور، منافع ادامه‌دار اهداف آلمان، قبل از هر چیز در محدوده سیاست خارجی و امنیتی، قرار دارد.

این گزارش زیر عنوان «روش کار»، می‌افزاید:

کنترل فعالیت‌های اطلاعاتی برای کسب اطلاعات، در اولین قدم، به‌وسیله مقر اصلی وزارت اطلاعات و امنیت در تهران، صورت می‌گیرد. برای محقق کردن آن، وزارت اطلاعات، به‌خصوص از سفرهای خانوادگی و یا کاری افرادی به ایران که از اهداف این وزارت هستند، استفاده می‌کند. چرا در آنجا کمتر امکان‌پذیر است خودشان را از دست وزارت اطلاعات بیرون بکشند، این‌یک پیش‌فرض ایده آل برای شرایط و کارهای سیستم‌های اطلاعاتی است. هم‌زمان، مقر مرکزی و قانونی وزارت اطلاعات و امنیت سفارت (رژیم) ایران در برلین، فعالیت‌ها و کارهای مهمی در رابطه با فعالیت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد. ازجمله وظایف آن حمایت و پیشبرد عملیات اطلاعاتی است که از مرکز وزارت اطلاعات داده می‌شود؛ (این عملیات) عمدتاً علیه اهدافی در آلمان است، اما در مواردی نیز علیه افراد یا تأسیساتی درکشورهای اروپایی است. همکاران نمایندگی‌های کنسولی (رژیم) ایران در آلمان، وظیفه‌دارند از مقر مرکزی و قانونی وزارت اطلاعات و امنیت حمایت کنند. دستگاه‌های اطلاعاتی (رژیم) ایران، از ابزار اصلی در دست سران سیاسی (رژیم) برای تضمین هژمونی آن‌هاست؛ بر این اساس، اپوزیسیون ایران همچنان در توجه و نظر وزارت اطلاعات و امنیت قرار می‌گیرد.

در گزارش اداره حراست از قانون اساسی آلمان هم‌چنین آمده است:

رژیم ایران خودش را به‌عنوان یک قدرت مذهبی با یک ترکیب و خواسته، در بیرون از مرزهایش قلمداد کرده و یک جهت‌گیری ضد غربی و ضد صهیونیستی را هم چاشنی آن کرده است. همزمان علائم روشنی در مورد درهم شکستن دراماتیک وضعیت اقتصادی این رژیم، به خاطر تحریم‌های اعمال‌شده به خاطر برنامه اتمی آن، مشاهده می‌شود. در این شرایط، با توجه به منافع رژیم در داخل ایران، (نیاز آن به) کسب اطلاعات در مورد سیاست آینده غرب، به‌عنوان‌مثال در مورد سیاست و امنیت خارجی آلمان و کسب اطلاعات در مورد نقل‌وانتقال‌های غیرقانونی- به‌منظور دور زدن تحریم‌ها در صورت امکان- افزایش بیشتری پیدا می‌کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.