۱۰مارس ۷۵۸ میلادی (۱۴۱هـ . ق) کشتار گروه راوندیه در بغداد

137

گروه راوندیه که برای گرفتن انتقام خون ابومسلم خراسانی از منصور _ خلیفه عباسی_ از ایران به بغداد رفته بودند, پس از ورود به بغداد خود را فدایی خلیفه معرفی کردند و خواستار ملاقات با وی شدند. آنها پیش از ورود شمشیرها را در زیر لباس پنهان کرده و در جریان ملاقات تهاجم کردند. در این ماجرا به خلیفه آسیب نرسید ولی همه این جماعت _۶۰۰نفر_ بهدست عمال او کشته شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here