۱۰مارس ۲۴۱ قبل از میلاد  پیروزی رومیان در جنگ با کارتاژ

277

کارتاژ یا قرطاجنه از شهرهای معروف شمال افریقا بود که به‌علت نزدیکی به جزیزة سیسیل بارها مورد حملة رومیان قرار گرفت. در این روز نیروهای روم موفق شدند کارتاژ را تصرف کرده و معاهده‌یی را به امضا برسانند که طی آن ساکنین کارتاژ می‌بایست به‌مدت ۵۰سال باج و خراج هنگفت به دولت روم پرداخت کنند. کارتاژ چندین بار در جنگها ویران شد. شهر تونس بعدها به‌جای کارتاژ ساخته شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here