سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

۳ژوئیه – آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت،مریم رجوی

0 2

۱۲تیر۱۳۸۲- ۳ژوئیه ۲۰۰۳  

روز سوم ژوئیه ۲۰۰۳(۱۲ تیر ۱۳۸۲) خانم مریم رجوی رییس‌جمهور برگزیده‌‌‌‌‌‌‌ مقاومت ایران به‌دنبال ۱۶ روز بازداشت غیر قانونی، از زندان وزارت کشور فرانسه آزاد شد. این آزادی که بر اثر مبارزات خستگی ناپذیر و جانبازانه‌‌‌‌‌‌‌هزاران هوادار مقاومت درکشورهای مختلف، از‌جمله تحصن و اعتصاب غذای صدها نفر درفرانسه و دیگر کشورها و برفراز همه‌‌‌‌‌‌‌آنها شهادت شعله‌های فروزان انسانی؛ صدیقه مجاوری و ندا حسنی و خودسوزی ۱۹ جان برکف دیگر تحقق پیدا کرد و وجدانهای بین‌المللی را نسبت به‌تو‌طئه‌‌‌‌‌‌‌کثیف دولت فرانسه در همدستی با استبداد مذهبی حاکم بر ایران بیدار نمود. حمایت بی‌شائبه‌‌‌‌‌‌‌ همسایگان و اهالی اور، شهردار و انجمن شهر و بسیاری از اهالی استان والدواز و نیز بسیاری از شخصیتهای فرانسوی از مریم رجوی، عرصه را چنان بر دولت فرانسه تنگ کرد که بیش از این افتضاح و آبروریزی را نتوانست تحمل کند و مجبور به‌پایان دادن به‌بازداشت غیرقانونی سمبل آزادی مردم ایران، مریم رجوی شد.روز سوم ژوئیه( ۱۲ تیر)مریم رجوی در میان استقبال گرم هزاران تن از هواداران مقاومت و اهالی اورسور اواز به‌محل اقامت خود بازگشت. رزمندگان شهر اشرف نیز طی جشنهای باشکوهی آزادی مریم را جشن گرفتند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.