۲۸مرداد سالگرد کودتای ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲

10
دکتر-محمد-مبیست و هشتم مرداد ماه، سالگرد کودتای سیاه و ننگین

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here