۲۳ روز اعتصاب کسبه و بازاریان بانه به رغم اعمال سرکوبگرانه

12
ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه شهرهای کردستان

روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۹۷ (۷مه) اعتصاب شجاعانه کسبه و بازاریان بانه در اعتراض به بستن گذرگاههای مرزی و افزایش اخاذی رژیم از کولبران و کسبه خرده پا بهٰ‌رغم تهدیدها و وعده‌های دروغین رژیم و با وجود تدابیر سرکوبگرانه برای بیست و سومین روز ادامه یافت.

طی روزهای گذشته رژیم شماری از اعتصاب گران را که تسلیم فشارهای وزارت اطلاعات رژیم نشدند، دستگیر کرده و تعداد دیگری را تحت پیگرد قرار داده اند. جمعه شب ۱۴ اردیبهشت، بین مردم و نیروهای سرکوبگر درگیری شد که تا صبح ادامه یافت که در جریان آن دست کم ١٠ نفر از معترضان دستگیر و یکی از خودروهای نیروهای سرکوبگر توسط مردم به جان آمده در هم شکسته شد.

مقاومت ایران با درود به مردم به پا خاسته بانه و بازاریان و کسبه اعتصابی این شهر، به پشتیبانی و همبستگی با اعتصابیون و کولبران زحمتکش فرا می خواند و از عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر خواستار اقدامی فوری برای آزادی بیقید و شرط بازداشت شدگان در این حرکتهای اعتراضی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۷ مه ۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here