۲۳شهریور ۱۲۹۹ – شهادت شیخ محمد خیابانی

126
«شيخ محمد خيابانی» از رهبران جنبش آزاديخواهی مردم ايران پس از مشروطه، در حين نبرد با نيروهای استبداد، در ۴۱ سالگی به شهادت رسيد. او در حاليكه در مخفيگاهش در «تبريز» به محاصره قزاقان استبداد درآمده بود، به ميثاقش در راه آزادی ايران وفا نمود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here