۱۸۹۵ ميلادی درگذشت انگلس

13

روز ۵ اوت سال ۱۸۹۵ فردریک انگلس Friedrich Angels فیلسوف بزرگ آلمانی و یار کارل مارکس درگذشت. انگلس همکار مارکس در نوشتن کتاب معروف مانیفست کمونیست بود. پدر او یک سرمایه‌دار بود و کارخانه‌‌‌‌‌‌‌بافندگی داشت. وی مایل بود که پسرش یک بازرگان شود اما انگلس به‌دلیل عقاید خود از همکاری با پدر عذر خواست و به‌ترویج سوسیالیسم پرداخت. وی در سال ۱۸۴۲ به‌انگلستان رفت و پس از مطالعه انواع سوسیالیسم با کارل مارکس ملاقات کرد و پس از بحث بسیار در سال ۱۸۴۴ کمونیست شد و در این زمینه به‌مارکس پیوست و به‌اتفاق هم ”مانیفست کمونیست” را نوشتند که در سال ۱۸۴۸ انتشار یافت و مبنایی برای انقلابات مارکسیستی و سوسیالیستی قرن نوزدهم و بیستم شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here