۱۳۷۳ خورشيدی قيام قهرمانانه مردم قزوين

12

۲۰۰ هزار تن از مردم قهرمان «قزوين» با شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر رفسنجانی»، به اعتراض برخاستند. خامنهای با شقاوت تمام دستور به گلوله بستن مردم را صادر كرد و تعداد زیادی  از مردم قزوين طی اين قيام کشته شدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here