یک عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد که شورای عالی امنیت رژیم، به رادیو تلویزیون حکومتی دستور داده است، به اعتراضات و تظاهرات غارت‌شدگان، انعکاس ندهد.

107

وقف‌چی گفت:‌ «صدا و سیما در روزهای اخیر، دو بار مصاحبه‌های من دربارة اعتراضات مال‌باختگان را پخش نکرده و وقتی موضوع را پیگیری کردم گفتند: «شورای عالی امنیت ملی در مصوبه‌یی این اجازه را به صدا و سیما داده که مانع از پخش صدای سپرده‌گذاران شود».

وزیر اطلاعات بدنام رژیم آخوندی در حالی نمایشگاه مطبوعات را ترک کرد که مالباختگان پدیده با شعارهای تندی، او را مشایعت و خواستار پیگیری وضعیت خود بودند.

معترضین شعار می دادند اطلاعات به گوش باش مالباخته ایم نه اوباش و خواستار پیگیری پرونده و جبران زیان های خود شدند.”

حرکتهای اعتراضی اقشار بجان آمده مردم علیه سیاستهای ضدمردمی و غارگرانه رژیم آخوندی در تهران، فومن، کرمانشاه و قزوین

بازنشستگان که عمدتا از فرهنگیان بازنشسته هستند سومین روز تحصن خود در مقابل سازمان برنامه و بودجه رژیم، با پهن کردن یک سفره فقر و محرومیت خود را به نمایش گذاشتند. آنان نسبت به پایین بودن سطح مستمری‌ها و ناکارآمدی سیستم بیمه دست به تحصن زده اند

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه حکومتی پدیده در نمایشگاه مطبوعات رژیم ادامه یافت. غارت شدگان شعارهایی علیه رسانه های حکومتی و کارگزاران غارتگر رژیم سر دادند و با مزدوران اطلاعات رژیم درگیر شدند

غارت شدگان موسسه حکومتی آرمان وحدت در اهواز در مقابل موسسه ملل تجمع کردند و علیه سران رژیم و استاندار رژیم در خوزستان و غارتگری ارگانهای حکومتی شعار سردادند.

مردم غارت شده در اهواز در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسه پوششی متعلق به سپاه پاسداران مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و با پهن کردن سفره خالی وضعیت معیشتی خود را مقابل مردم به نمایش گذاشتند و علیه سران رژیم و استاندار رژیم در خوزستان و غارتگری ارگانهای حکومتی شعار سردادند.

غارتشدگان موسسه های حکومتی در مشهد، شیراز، بندرماهشهر و بروجرد نیز دست به تجمع زدند و علیه غارت اموالشان توسط ایادی رژیم شعار سردادند.

دیگر اقشار به جان آمده که علیه سیاستهای ضدمردمی رژیم دست به تجمع زدند ازاین قرارند:

کارکنان راه آهن (شرکت تراورس)

دانشجویان دانشکده فنی فومن

پرسنل روزمزد شهرداری منطقه پنج کرمانشاه

و کارگران شرکت ایران قوطی قزوین مقابل استانداری

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here