یک سال قبل از میلاد اعلام وحدت اروپا

143
SenaRome-min

سنای روم با تصویب قطعنامهیی که متن آن موجود است اعلام کرد که اروپا تحت ریاست و رهبری روم به صورت واحد در آمده و از این پس قوانین روم باید در سراسر اروپا اجرا شود. سنای روم در این قطعنامه استدلال کرده بود؛ از آنجا که وحدت قوانین، تکالیف و نظامات را به صورت واحد در میآورد, میباید ملل اروپایی تحت یک نظام واحد عمل کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here