گوشمالی دادن بسیجیان، توسط جوانان دلیر قوچان

23
جوانان قیام آفرین در شهر قوچان،-min

روز دوشنبه؛ جوانان قیام آفرین در شهر قوچان، تعدادی بسیجی مزدور وابسته به پایگاه بسیج مسجد نبویه را که مزاحمتهایی برای مردم ایجاد کرده بودند راگوشمالی دادند.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here